Vi skreddersyr løsningene for din kjede slik at butikkene får nyte det fulle potensialet til Retailor. Det innbefatter oppsett av format, maler, assets, videreforedle disse til butikkenes sesonger og kampanjer og kontinuerlig monitorere det hele.

Dette frigjør mye tid for markedsavdelingen som slipper repeterende arbeidsoppgaver. Samtidig gir det stor grad av kontroll på deres merkevare og sikrer likt uttrykk, i tråd med profil, i alle format og på alle kanaler. Dere kan være trygg på at priser og produktinfo alltid vil være oppdatert. Og sist, men ikke minst, har vi miljøgevinsten i form av mindre transport av plakater og kampanjemateriell samt at butikkene kun produserer det de har bruk for.

Retailor er ett program som fleksibelt automatiserer repetitive arbeidsoppgaver forbundet med markedsmateriell. Det er kompatibelt med alle plattformer, både digitale og analoge.

Retailor kan eksempelvis ta utgangspunkt i varenummer fra ett Excel-ark, hente produktinfo, priser og bilder fra deres nettbutikk og automatisk bygge og distribuere til plakattering i butikk, SoMe, webbannere og digital signage.

Vi styrker din markedsavdeling med leddene du ikke har i dag og sammen med et fantastisk verktøy som Retailor i bunnen, vil hverdagen til butikkene i din kjede, og din jobb, bli enklere.

Retailor by Mentor:

Effektiviserer produksjonsflyt og frigjør tid

Gir kontroll på egen merkevare i alle kanaler og butikker

Garanterer alltid oppdatert produktinfo

Gir miljøgevinst i form av mindre kast og transport