Konseptutvikling

Konseptutvikling

Flügger farve AS var sommeren 2017 inne i en spennende fase med en stor lansering. Den fikk vi ta del i.

Hovedutfordringen her var at tiden fra orienteringsmøte til deadline var kort og blant annet inkluderte fellesferien. Vi kom likevel i mål med alt fra idé og presentasjon av denne, informasjonsbrosjyre, flyere, tabloid helside, 50×70 plakat, ulike web-bannere, TV-vignett og storformat. Vi har også i tiden etter lansering levert trykk- og digitalt materiell fortløpende, og designet vi kom opp med ila. noen intense dager i juli 2017, har vist seg å fungere bra i alle formater og på alle flater.