Kampanje

En helt
vanlig
kampanje!

Som Norges største butikkjede innen noe så sesongvariert som sportsutstyr, blir det en del kampanjer i løpet av et år. Her er historien om en av disse.

Det starter med nyttårs- og januarsalg, vinterkampanjer mot ullklær og ski, løpskampanje, sykkelkampanje, sommerkampanje, skolestartkampanje, sykkelsalgkampanje, undertøyskampanje, Black Friday kampanje og mot jul, selvsagt julekampanje. Vi er med på dem alle og bare på sistnevnte betyr dette 1.281 ulike sendinger med kampanjemateriell, fra Kristiansand i sør og helt opp til Kirkenes i nordøst.

3 forskjellige kategorier

Grovt sett kan vi sette alt dette materiellet i tre kategorier, standard, sesonvariasjon og årsvariasjon.

Mye av materiellet går igjen i de ulike kampanjene. Eksempler på dette er at alarmsøyler må kles inn, det samme må sjokkselgerne, slips må byttes ut i galgestativene sine og plakater må på plass på vegger, i tak og i gatebukker, både 50×70, 70×100 og 100×140.

Ved siden av disse standardtingene, har vi det som varierer fra kampanje til kampanje, det kan være vippetasser, tags som på en kampanje skal henges på klær, som neste kampanje skal henge på sykler og derfor trenger å være større. Vindusfolie som skal produseres og settes opp på en kampanje skal kanskje være bakvegger på neste kampanje.

En tredje kategori er materiell som varierer mellom årene. Tar vi julekampanjen igjen som et eksempel var dette i 2013 julekuler på over en meter i diameter, med utstanset sløyfe i toppen og spesialesker produsert kun til disse pga. størrelsen. I 2014 lagde vi stanseriss og design på brosjyreholder til julemagasinene, samt en julekalender til der butikkene kunne bytte ut tilbud fra dag til dag. For julen 2015 er eksempelet gaveesker og gavepapir.

Gaveeske

Høres kanskje enkelt ut, og det er det også, i alle fall for kunden. Det er i grunn en av våre viktigste regler, det skal være enkelt for kunden. De skal bare motta en ferdig produsert dummy som de godkjenner på første forsøk og ikke ser igjen før de ligger i hundretalls i butikken. Det er det vi strekker oss etter, noen ganger er det ikke riktig så enkelt, men akkurat dette eksempelet er slikt. Det som foregikk i bakgrunnen er at vi får inn bestilling på at de trenger esker til gavekort. Vi måler derfor opp det som skal være innholdet og tegner et emballasjeriss på dette. Dette legger vi så design oppå, i dette tilfellet det gjenkjennelige ”snakeskinnet” som går igjen på G-Sport sitt materiell. Vi produserer så opp noen få dummyer som vi sender kunden for godkjennelse. Godkjennelsen kommer og vi setter det umiddelbart i produksjon. I denne fasen trykkes det 10.000 esker som deretter stanses ut, rillet, brettet og limt. For til slutt og bli pakket og distribuert til butikker samt hovedlageret.

Når det kommer til julepapiret, var utfordringen her bakgrunnsmønsteret som skulle ligge som et sømløst mønster meter etter meter etter meter. Utgangspunktet var en pikselbasert ”snakeskin” som (nevnt over) brukes i bakgrunnen på deres materiell. Denne har et heksagon mønster i bølge med lys og skyggepartier. Fint å se på, men umulig å bruke til repeterende design. Jobben her ble derfor å bruke denne som mal for å lage en vektorversjon kvadratisk med lik start og slutt. Vi ordnet også dette og resten av historien er vel ganske lik den med gaveesken.

Kampanjestyring

På begge eksemplene går mye av utfordringen på design, men vår hovedutfordring er selve gjennomføringen. Eller sagt på en annen måte, uansett om det er butikkampanje for G-Sport, G-MAX, Intersport eller for den saks skyld en annen bransje, er vår hovedjobb styring av det hele. Det vil si sørge for at alle delene blir produsert på riktig måte, til riktig antall og tid. Alt skal så pakkes om hos oss og distribueres til de ulike butikkene, i G-Sport sitt tilfelle, nesten 150 butikker, der ikke to butikker er like.

Tar vi et siste eksempel fra 2015-kampanjen som illustrerer hvilken, i all beskjedenhet, formidabel jobb dette er, kan vi se på vippetassene. Disse utgjør 6 kolonner i et Excelark som går til BP. Der hadde vi 6 hovedkategorier som igjen hadde 4, 6 eller 7 underkategorier. Det vil si 38 ulike design på vippetasser, som i løpet av en uke, totalt skal produseres i 33.045 eksemplarer som alle skal pålimes vippearm før de blir distribuert i ulikt antall til de enkelte butikkene. Da gjelder det å ha tunga rett i munnen, men det gjør vi, så kan kunden gjøre andre ting.